Přírodní památka Zlámanec, faunisticko-floristický inventarizační průzkum.